U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de online overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen, zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u de bij de bestelling geleverde brief of het modelformulier te gebruiken.

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

In geval van een herroeping, ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 15,00 via Mikropakket zullen bedragen.

Overig

Deze tekst is via de Herroepingsrecht generator van Webwinkelrecht, onderdeel van ICTRecht, opgesteld.

Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen). Om te downloaden: modelformulier-herroeping-kircher-schmuck

U kunt deze pagina afdrukken of downloaden en ingevuld opsturen naar:

Edelsmederij Kircher Schmuck Havik 15
3811 EX Amersfoort

Of e-mail het naar: info@kircher-schmuck.com

- Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende

de verkoop van de volgende goederen:
de levering van de volgende digitale inhoud:

de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

- Besteld op(*)/Ontvangen op(*) - Naam/Namen consument(en)
 

- Adres consument(en)
 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

Datum
 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

© 2018 - 2022 Webshop Kircher Schmuck | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel