Kircher Schmuck (Kamer van Koophandel: 50376632), hierna te noemen, verleent u hierbij toe- gang tot www.kircher-schmuck.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Kircher Schmuck behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Kircher Schmuck spant zich in om de inhoud van www.kircher-schmuck.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvol- ledig en/of onjuist is. De op www.kircher-schmuck.com aangeboden materialen worden aange- boden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kircher Schmuck.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.kircher-schmuck.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fou- ten geen overeenkomst claimen met Kircher Schmuck. Voor op www.kircher-schmuck.com opge- nomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kircher Schmuck nimmer aansprake- lijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Edelsmederij Kircher Schmuck is geregistreerd op CC Proof. En daarmee liggen alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen bij Kircher Schmuck.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schrif- telijke toestemming van Kircher Schmuck, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangege- ven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-dis- claimergenerator gegenereerd.

© 2018 - 2022 Webshop Kircher Schmuck | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel